preloader
fb X inst linkedin

REGULAMIN

§ 1. ORGANIZATOR

arrow

1

Organizatorem Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego – Tatra SkyMarathon  (zwanym dalej: „Festiwalem” lub „Imprezą”) jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701.

2

Dane kontaktowe organizatora, dotyczące Zawodów, znajdują się na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl/kontakt.

3

W trakcie trwania Imprezy kontakt z organizatorem możliwy jest w za pośrednictwem Biura Zawodów, które będzie mieściło się w dniach 16-17 sierpnia 2024 pod adresem: Siwa Polana – Witów, 34-512 w Witowie.

§ 2. FESTIWAL

arrow

1

Festiwal odbędzie się w dniach 16-17.08.2024 r.  Szczegółowy harmonogram Imprezy znajduje się na stronie internetowej https://tatraskymarathon.pl

2

Celem Imprezy jest:

 1. promocja Tatr, Podhala i Gminy Kościelisko;
 2. popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych;
 3. popularyzacja biegania długodystansowego oraz promocja turystyki aktywnej;
 4. popularyzacja ekologicznych i bezpiecznych zachowań w górach.

3

W ramach Festiwalu zostaną rozegrane trzy biegi górskie:

 1. Tatra SkyMarathon (zob. szczegóły trasy w § 3 poniżej);
 2. Tatra Trail (zob. szczegóły trasy w § 4 poniżej).
 3. Orava Trail (zob. szczegóły trasy w § 5 poniżej).

4

Przebieg trasy obu biegów oraz ich dystans i przewyższenie oparte są na pomiarach zgłoszonych do International Trail Running Association (ITRA). W rzeczywistości jednak mogą się różnić. Track w formacie GPX do pobrania poniżej.

5

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich  biegów, chyba że w poniższym postanowieniach wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 3. TATRA SKYMARATHON – TRASA

arrow

1

Trasa Tatra SkyMarathon wynosi ok. 28 km. Do pokonania jest przewyższenie o łącznej sumie podbiegów 1.700 m+.

2

Start i meta wyścigu znajdują się pod adresem: Siwa Polana – Witów, 34-512, Witów.

3

Szczegółowy przebieg trasy został oznaczony na mapie topograficznej oraz wizualizacji jej profilu, stanowiących załączniki nr 1 pkt.1 do niniejszego Regulaminu.

4

Trasa Tatra SkyMarathon prowadzi szlakami turystycznymi polskich Tatr Zachodnich i jest bardzo wymagająca technicznie. Podczas biegu uczestnicy będą mieli do czynienia ze znaczną ekspozycją, trudnym technicznie terenem, zawierającym strome, kamieniste odcinki. Dodatkowym utrudnieniem będzie nagromadzona suma przewyższeń oraz zmienna pogoda, charakterystyczna dla tatrzańskiego mikroklimatu. Podczas biegu może wystąpić porywisty wiatr, a także burze i gradobicie.

5

Na trasie znajdować się będą 3 punkty odżywcze, zlokalizowane:

 • na Cudakowej Polanie w Dolinie Kościeliskiej (ok. 8 km od startu);
 • przy Schronisku na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej (ok. 11,5 km od startu);
 • na Polanie Trzydniówka w Dolinie Chochołowskiej (ok. 24 km od startu)

     Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

6

Ustanawia się następujące limity na pokonanie trasy przez zawodników:

 • 1 h 40 min. na dotarcie do punktu odżywczego na Cudakowej Polanie w Dolinie Kościeliskiej;
 • 2 h 30 min. na dotarcie do punktu odżywczego w Schronisku na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej;
 • 5 h 10 min na dotarcie do punktu odżywczego na Polanie Trzydniówka w Dolinie Chochołowskiej;
 • 6 h 00 min na dotarcie do mety.

7

Przekroczenie limitu czasu, na którymkolwiek z punktów, o których mowa w ust. 6 wyżej, powoduje dyskwalifikację zawodnika. W takim wypadku zawodnik po dotarciu do najbliższego z tych punktów zobowiązany jest do oddania numeru startowego sędziemu znajdującemu się w danym punkcie i zaprzestania dalszego uczestniczenia w rywalizacji.

§ 4. TATRA TRAIL – TRASA

arrow

1

Trasa Tatra Trail wynosi ok. 15 km. Do pokonania jest przewyższenie o łącznej sumie podbiegów 650 m+.

2

Start i meta wyścigu znajdują się pod adresem: Siwa Polana – Witów, 34-512, Witów.

3

Szczegółowy przebieg trasy został oznaczony na mapie topograficznej oraz wizualizacji jej profilu, stanowiących załącznik nr 1 pkt. 2 do niniejszego Regulaminu.

4

Trasa Tatra Trail prowadzi szlakami leśnymi. Na jej początkowym i końcowym odcinku – dodatkowo szlakami turystycznymi.

5

Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze na Magurze Witowskiej (5,5 km i 9 km). Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

6

Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

7

Ustanawia się następujące limity na pokonanie trasy przez zawodników:

 • 1 h 00 min. na dotarcie do Magury Witowskiej (5.5 km).
 • 3 h 00 min. na dotarcie do mety.

§ 5. ORAVA TRAIL – TRASA

arrow

1

Trasa Orava Trail wynosi ok. 36 km. Do pokonania jest przewyższenie o łącznej sumie podbiegów 1500 m+.

2

Start wyścigu znajduje się w mieście Twardoszyn na Słowacji. Meta wyścigu pod adresem: Siwa Polana – Witów, 34-512, Witów.

3

Szczegółowy przebieg trasy został oznaczony na mapie topograficznej oraz wizualizacji jej profilu, stanowiących załącznik nr 1 pkt. 3 do niniejszego Regulaminu.

4

Trasa Orava Trail prowadzi szlakami turystycznymi Orawy oraz Podhala. Dodatkowo, zwłaszcza na początkowym odcinku drogami publicznymi.

5

Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze, zlokalizowane:

 • W Czarnym Potoku przy leśniczówce (ok. 22 km od startu).
 • Na Magurze Witowskiej (ok. 29 km od startu) .

Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

6

Ustanawia się następujące limity na pokonanie trasy przez zawodników:

 • 3 h 50 min. na dotarcie do punktu odżywczego w Czarnym Potoku;
 • 6:45 h na dotarcie do mety.

7

Przekroczenie limitu czasu, na którymkolwiek z punktów, o których mowa w ust. 6 wyżej, powoduje dyskwalifikację zawodnika. W takim wypadku zawodnik po dotarciu do najbliższego z tych punktów zobowiązany jest do oddania numeru startowego sędziemu znajdującemu się w danym punkcie i zaprzestania dalszego uczestniczenia w rywalizacji.

8

Organizator zapewnia zorganizowany transport na start Orava Trail do Twardoszyna, płatny dodatkowo 20 zł, płatność gotówką w biurze zawodów lub podczas rejestracji w panelu zgłoszeń. Odjazd autobusów o 10:10 z parkingu na Siwej Polanie przy biurze zawodów.

§ 6. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

arrow

1

Tatra SkyMarathon

Szczegółowe wyposażenie obowiązkowe zostanie podane na odprawie głównej w przeddzień zawodów (wyposażenie obowiązkowe). 

Lista wymaganego sprzętu:

 • plecak lub nerka biegowa mieszcząca całe wyposażenie, o którym mowa poniżej,
 • min. 0,5 litra płynów na starcie – w plecaku, bukłaku, bidonie/bidonach (zaleca się uzupełnienie płynów na każdym punkcie odżywczym w ilości nie mniejszej niż 1  litr),
 • folia NRC o wymiarach min. 140 x 200 cm,
 • naładowany telefon komórkowy z włączonym roamingiem oraz zainstalowanymi aplikacjami Ratunek i Google Maps (lub inna aplikacja z mapami np. Mapy.cz),
 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • gotówka min. 50 zł i 10 euro,
 • gwizdek,
 • bandaż elastyczny min 100 x 6 cm,
 • numer startowy od organizatora (przypięty z przodu ciała w widocznym miejscu),
 • kubek lub flask,
 • ważny dowód osobisty lub paszport (z uwagi na znajdowanie się w strefie przygranicznej lub konieczność przekroczenia granicy),
 • potwierdzenie opłacenia polisy ubezpieczeniowej NNW w zakresie sportów ekstremalnych, obejmującej także akcję ratowniczą na terenie Słowacji na dzień 17 sierpnia 2024 r.,

Dodatkowo zalecamy uzupełnienie wyposażenia o:

 • zegarek z wgranym trackiem GPX,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • czapka lub chusta na głowę z ochroną UV,
 • zapas jedzenia min 600 kcal (batony lub żele energetyczne).

2

Tatra Trail

Szczegółowe wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie i ostatecznie zostanie podane na odprawie głównej w przeddzień zawodów.

Lista wymaganego sprzętu:

 • plecak lub nerka biegowa mieszcząca całe wyposażenie, o którym mowa poniżej,
 • min. 0,25 litra płynów na starcie – w plecaku, bukłaku, bidonie/bidonach (zaleca się uzupełnienie płynów na każdym punkcie odżywczym w ilości nie mniejszej niż 0,25  litra),
 • folia NRC o wymiarach min. 140 x 200 cm,
 • naładowany telefon komórkowy z włączonym roamingiem oraz zainstalowanymi aplikacjami Ratunek i Google Maps (lub inna aplikacja z mapami np. Mapy.cz),
 • kurtka przeciwwiatrowa,
 • gotówka min. 50 zł i 10 euro,
 • gwizdek,
 • bandaż elastyczny min 100 x 6 cm,
 • numer startowy od organizatora (przypięty z przodu ciała w widocznym miejscu),
 • kubek lub flask,
 • ważny dowód osobisty lub paszport (z uwagi na znajdowanie się w strefie przygranicznej lub konieczność przekroczenia granicy),
 • potwierdzenie opłacenia polisy ubezpieczeniowej NNW w zakresie sportów ekstremalnych, obejmujące udział w zawodach sportowych.

Dodatkowo zalecamy uzupełnienie wyposażenia o:

 • kurtkę wodoodporną z kapturem,
 • zegarek z wgranym trackiem GPX trasy,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • czapka lub chusta na głowę z ochroną UV,
 • zapas jedzenia min 200 kcal (batony lub żele energetyczne).

3

Orava Trail

Szczegółowe wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie i ostatecznie zostanie podane na odprawie głównej w przeddzień zawodów.

Lista wymaganego sprzętu:

 • plecak lub nerka biegowa mieszcząca całe wyposażenie, o którym mowa poniżej,
 • min. 1 litr płynów na starcie – w plecaku, bukłaku, bidonie/bidonach (zaleca się uzupełnienie płynów na każdym punkcie odżywczym w ilości nie mniejszej niż 1  litr),
 • folia NRC o wymiarach min. 140 x 200 cm,
 • naładowany telefon komórkowy z włączonym roamingiem oraz zainstalowanymi aplikacjami Ratunek i Google Maps (lub inna aplikacja z mapami np. Mapy.cz),
 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • gotówka min. 50 zł i 10 euro,
 • gwizdek,
 • bandaż elastyczny min 100 x 6 cm,
 • numer startowy od organizatora (przypięty z przodu ciała w widocznym miejscu),
 • kubek lub flask,
 • ważny dowód osobisty lub paszport (z uwagi na znajdowanie się w strefie przygranicznej lub konieczność przekroczenia granicy),
 • potwierdzenie opłacenia polisy ubezpieczeniowej NNW w zakresie sportów ekstremalnych, obejmującej także akcję ratowniczą na terenie Słowacji na dzień 17 sierpnia 2024 r.

Dodatkowo zalecamy uzupełnienie wyposażenia o:

 • zegarek z wgranym trackiem GPX trasy,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • czapka lub chusta na głowę z ochroną UV,
 • zapas jedzenia min 600 kcal (batony lub żele energetyczne).

§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

arrow

1

Uczestnikiem Festiwalu może zostać każda osoba fizyczna, która posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz w dniu zawodów ukończyła:

 1. 18 lat – dotyczy Tatra SkyMarathon;
 2. 16 lat – dotyczy Tatra Trail 
 3. 18 lat – dotyczy Orava Trail

2

Kwalifikacja do biegu Tatra SkyMarathon.
Uczestnik musi mieć ukończone w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2023 r. w limicie czasu oraz na pełnej trasie (klasyfikacja w wynikach) co najmniej dwa biegi górskie na dystansie co najmniej 29 kilometrów. Spełniając to kryterium osoba może zostać zakwalifikowana na listę startową bądź w przypadku większej ilości chętnych, wzięcia udziału w losowaniu, które przeprowadza organizator.

3

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest złożenie pisemnego oświadczenia o: zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, braniu udziału w Zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia, umożliwiającym wzięcie udziału w zawodach. Zawodnicy zobowiązani są również do szczegółowej znajomości terenu, po którym będą się poruszać.

4

Ponadto uczestnik zobowiązany jest do posiadania opłaconej i ważnej w dniu zawodów polisy ubezpieczeniowej NNW obejmującej:

 1. ubezpieczenie sportowe, w tym sporty ekstremalne i udział w zawodach sportowych typu biegi górskie oraz górską akcję ratunkową na terenie Słowacji – dla Tatra SkyMarathon;
 2. ubezpieczenie sportowe, w tym sporty ekstremalne i udział w zawodach sportowych typu biegi górskie – dla Tatra Trail.
 3. ubezpieczenie sportowe, w tym sporty ekstremalne i udział w zawodach sportowych typu biegi górskie oraz górską akcję ratunkową na terenie Słowacji – dla Orava Trail;

5

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 wyżej, za osobę poniżej 18 roku życia składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

§ 8. REJESTRACJA I OPŁATA STARTOWA

arrow

1

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: https://tatraskymarathon.pl/zapisy.

2

Rejestracja polega na wyborze biegu oraz prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi formularza zgłoszeniowego. Dana osoba może zgłosić się wyłącznie do jednego biegu. W formularzu zgłoszeniowym podaje się następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. płeć;
 3. data urodzenia;
 4. klub;
 5. kraj;
 6. miejscowość
 7. numer telefonu kontaktowego;
 8. adres e-mail;
 9. nazwę, datę, dystans i przewyższenie trzech biegów, na dystansie co najmniej 29 km, które ukończył w limicie czasu i na pełnej trasie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2023 r. (“biegi kwalifikacyjne”) wraz z linkiem do wyników każdego biegu kwalifikacyjnego – dotyczy rejestracji do biegu Tatra SkyMarathon.

3

Obowiązują następujące limity uczestników:

a. Tatra SkyMarathon: 350 miejsc (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora) – kryteria kwalifikacji opisane w ust. 4 poniżej;

b. Tatra Trail: 350 miejsc (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora) – decyduje kolejność zgłoszeń.

c. Orava Trail: 350 miejsc (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora) – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

4

Organizator dokonuje indywidualnej kwalifikacji do biegu Tatra SkyMarathon na podstawie ukończonych biegów tj. udział w biegach kwalifikacyjnych będzie weryfikowany na podstawie załączonych linków do wyników w formularzu zgłoszeniowym. Organizator dokonuje kwalifikacji, biorąc pod uwagę zajęte miejsce oraz czas ukończenia biegu. 

5

Informację o kwalifikacji danej osoby (dotyczy obu biegów) organizator przesyła na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

6

Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. W razie:

a. potwierdzenia terminu Imprezy – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej, o której mowa w ust. 7 niżej, w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto organizatora, miejsce przepada, a organizator dokona kwalifikacji osób, kolejno z listy rezerwowej;

b. odwołania terminu Imprezy – organizator poinformuje zakwalifikowane osoby o innym przewidywanym terminie przeprowadzenia Festiwalu oraz o dalszym postępowaniu w tej sprawie. W takiej sytuacji zakwalifikowane osoby mogą zrezygnować z udziału w Festiwalu w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, a organizator dokona kwalifikacji osób, kolejno z listy rezerwowej.

7

Opłata startowa wynosi:

a. 450 zł – za udział w Tatra SkyMarathon do 31.01.2024 i 465 zł od 1.02.2024 r.

b. 175 zł – za udział w Tatra Trail do 31.01.2024 i 195 zł od 1.02.2024 r.

c. 235 zł – za udział w Orava Trail do 31.01.2024 i 255 zł od 1.02.2024 r.

8

Opłatę startową za

a. Tatra SkyMarathon należy dokonać do 30 stycznia 2024 r. na numer rachunku bankowego otrzymany mailem.

b. Orava Trail należy dokonać online do 24h od zgłoszenia.

c. Tatra Trail należy dokonać online do 24h od zgłoszenia.

We wpisowym zawarta jest prowizja za płatności online 2.5 %

9

Członkowie Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem oraz ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są zwolnieni z opłaty startowej oraz wymogu kwalifikacji (określonego w ust. 4 wyżej.). W przypadku tych osób decyduje kolejność zgłoszenia.

10

Zgłoszenie nie jest ważne, jeżeli nie zostanie dokonane elektronicznie, zawodnik nie został zakwalifikowany przez organizatora lub dokonał opłaty po terminie. W takim przypadku organizator zwraca uiszczoną opłatę.

11

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl, co stanowi potwierdzenie ostatecznej kwalifikacji zawodnika do danego biegu. W Zawodach biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na liście startowej.

12

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w danym biegu, nie ma możliwości przekazania swojego miejsca „osobie trzeciej” po 17 lipca 2024r.

13

. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

 1. worek na depozyt na metę;
 2. zabezpieczenie uczestników na trasie poprzez obecność ratowników;
 3. napoje (woda niegazowana, izotonik, cola); 
 4. puchary i nagrody (finansowe i rzeczowe) dla najlepszych;
 5. losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztu:

  1. bufetu regeneracyjnego na mecie (płatny dodatkowo 20 zł).
  2. transportu do Twardoszyna (płatny dodatkowo 20 zł).

14

Zwroty:

W przypadku rezygnacji:

 • do 17 maja zwracamy 100% środków,
 • do 17 czerwca zwracamy 50% środków,
 • po 17 czerwca nie wykonujemy zwrotów.

§ 9. WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

arrow

1

Pakiety startowe będą wydawane pod adresem: Siwa Polana – Witów, 34-514, Witów:

 1. 16 sierpnia 2024 (piątek) w godz. 16:00 – 20:30 – Tatra SkyLine, Tatra SkyMarathon, Orava Trail i Tatra Trail,
 2. 17 sierpnia 2024 (sobota) w godz. 7:00 – 9:00 – Orava Trail, a w godz. 9:00 – 11:45 – Tatra Trail.

2

W skład pakietu startowego wchodzić będzie:

a. numer startowy,

b. gadżet od sponsora,

c. zabezpieczenie trasy,

d. napoje i owoce na punktach żywieniowych.

3

Pakiety startowe wydawane będą po:

a. okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzającego dane zawodnika;

b. okazaniu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 lub 2 lub 3 Regulaminu (w zależności od biegu);

c. własnoręcznym podpisaniu oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

4

W przypadku zawodników poniżej 18 roku życia, pakiet startowy może być wydany wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, który składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c wyżej.

5

Odbiór pakietu startowego zostanie odnotowany na liście startowej i stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w biegu. Brak odbioru pakietu startowego z jakiejkolwiek przyczyny spowoduje niedopuszczenie danego zawodnika do startu.

6

Aby odebrać pakiet za inną osobę potrzebne jest upoważnienie do odebrania pakietu podpisane lub wysłane przez osobę Upoważniającą do odebrania pakietu.
Powinno zawierać: miejscowość, datę, kto, kogo upoważnia do odbioru pakietu startowego, podpis.

§ 10. ODPRAWA

arrow

1

Zawodnicy mają obowiązek wzięcia udziału w odprawie głównej, która odbędzie się 15 minut przed startem.

2

 Na odprawie głównej organizator:

a. omówi przebieg tras zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, przez które należy rozumieć miejsce o dużej ekspozycji, trudne technicznie oraz topograficznie (np. krzyżowanie się szlaków);

b. przedstawi prognozowane warunki pogodowe na dzień zawodów;

c. ustali ostatecznie zakres obowiązkowego wyposażenia;

d. przypomni uczestnikom program Festiwalu oraz zasady bezpiecznego poruszania się w terenie górskim i zasady rozgrywania zawodów.

3

W razie nieprzewidzianej zmiany warunków pogodowych organizator może przeprowadzić odprawę techniczną bezpośrednio przed startem zawodów, na której zaktualizuje prognozowane warunki pogodowe lub poinformuje uczestników o zmianie przebiegu trasy albo jej skróceniu.

§ 11. PRZEBIEG ZAWODÓW

arrow

1

Zawodnicy zobowiązani są do pojawienia się na starcie zawodów 30 minut przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, celem umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia kontroli obowiązkowego wyposażenia oraz przeprowadzenia ewentualnej odprawy technicznej.

2

Zawodnicy rozstawieni są na starcie według uznania organizatora.

Godziny startu:

17.08.2024 r.

godz. 5:00 start Tatra SkyLine (Siwa Polana – Witów)
godz. 9:40 start Kobiet Tatra SkyMarathon (Siwa Polana – Witów)

godz. 10:00 start Mężczyzn Tatra SkyMarathon (Siwa Polana – Witów)

godz. 11:15 start Orava Trail, (Twardoszyn, Słowacja)
godz. 13:00 start Tatra Trail, (Siwa Polana – Witów)

3

Zawody poprzedza odliczanie oraz następujące komendy: 

 1. 3 minuty do startu!
 2. 1 minuta do startu!
 3. odliczanie od 10 sekund w dół,
 4. bieg rozpoczyna wystrzał pistoletu startowego lub wypowiedzenie przez sędziego startowego komendy „START!”.

4

Trasy zawodów będą oznaczone wyłącznie w miejscu krzyżowania się szlaków lub ulic. Obowiązkiem uczestnika jest znajomość przebiegu trasy w tym jej topografii.

5

Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po szlaku turystycznym (za wyjątkiem fragmentów trasy które prowadzą dogami publicznymi lub leśnymi). Zejście ze szlaku z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.

6

Na czas zawodów:

 1. szlaki turystyczne w Tatrach nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów;
 2. drogi publiczne nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się po drogach, jako normalni uczestnicy ruchu drogowego, lewą stroną drogi (w miejscach, gdzie jest to możliwe poboczem po lewej stronie drogi) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w szczególności nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego; uczestnicy korzystać będą z pierwszeństwa w ruchu drogowym wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez policję, a wykaz takich miejsc zostanie podany uczestnikom podczas odprawy głównej; uczestnicy są ponadto zobowiązani do stosowania się do poleceń funkcjonariuszy policji oraz osób zabezpieczających imprezę, w szczególności w zakresie sposobu poruszania się po drogach publicznych.

7

Podczas trwania zawodów, uczestnicy zobowiązani są do noszenia numeru startowego, otrzymanego w pakiecie startowym w widocznym miejscu. Zdjęcie numeru z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika. 

8

Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez sędziów znajdujących się na trasie zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie.

9

Sędziowie, ubrani w odblaskowe koszulki, znajdować się będą w wyznaczonych punktach kontrolnych i kierunkowych na trasie zawodów.

10

Oprócz sędziów, o których mowa w ust. 9 wyżej, na trasie znajdować się będą również nieoznakowani sędziowie lotni, weryfikujący prawidłowości przebiegu zawodów. Podczas interwencji nieoznakowany sędzia zobowiązany jest do okazania zawodnikowi akredytacji sędziowskiej.

11

Na trasie zawodów uczestnik nie może korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników. Skorzystanie z niedozwolonej pomocy skutkować będzie dyskwalifikacją. 

12

 Uzyskanie pomocy możliwe jest wyłącznie w punktach odżywczych, w strefie tzw. pomocy, w których znajdować się będą wykwalifikowani lekarze. W razie stwierdzenia przez lekarza biegu, że zawodnik z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do kontynuowania zawodów – nie może on brać dalszego udziału w rywalizacji. W takim wypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7 lub § 5 ust. 7 Regulaminu. Lekarze będą obecni na punktach odżywczych oraz na mecie.

13

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegów jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

14

W punktach odżywczych ze względów ekologicznych nie będzie kubków jednorazowych. Napoje będzie można wlać do swoich pojemników lub do kubka biegowego, który stanowi wyposażenie obowiązkowe.

15

Poza wypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie, zawodnik ulega dyskwalifikacji w razie śmiecenia lub skracania trasy. 

16

Zawodnik może wycofać się z wyścigu w każdym momencie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do oddania numeru startowego najbliższemu sędziemu oraz do dotarcia do wlotu Doliny Kościeliskiej, Chochołowskiej lub na metę we własnym zakresie. W takim wypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7  lub § 5 ust. 7 Regulaminu.

§ 12. KLASYFIKACJA I NAGRODY

arrow

1

Zwycięzcą zawodów zostanie osoba, która pokona trasę najszybciej, mieszcząc się jednocześnie w ustalonych limitach czasu.

2

Oficjalne wyniki zawodów – w formie klasyfikacji zawodników z podaniem czasu ukończenia biegu (wyłącznie w kategorii Open) – zostaną wywieszone w Biurze Zawodów po ukończeniu danego biegu, przez ostatniego zawodnika lub po upływie limitu czasu, wyznaczonego na bieg (w zależności od tego co nastąpi szybciej)

3

Każdy zawodnik ma prawo do złożenia protestu w ciągu 15 minut od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników zawodów. Protest zgłasza się ustnie w Biurze Zawodów.

4

Protest rozpoznawany jest przez organizatora w obecności sędziego startowego w ciągu 15 minut od momentu jego wpłynięcia. Decyzja organizatora w przedmiocie protestu ogłaszana jest ustnie i jest ostateczna. 

5

Podczas Festiwalu zostanie przeprowadzona klasyfikacja w następujących kategoriach, z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 1. Open (ogólna bez podziału na kategorie wiekowe);
 2. Senior (18-39 lat – dotyczy Tatra SkyMaraton i 16-39 – dotyczy Tatra Trail oraz Orava Trail);
 3. Masters (40-59 lat);
 4. Weteran (60+).

6

W klasyfikacji Open Kobiet i Mężczyzn następujące nagrody finansowe otrzyma troje najlepszych zawodników i zawodniczek:

 1. Tatra SkyMarathon:
  • za 1 miejsce – €3,000;
  • za 2 miejsce – €2,000;
  • za 3 miejsce – €1,000.
 2. Tatra Trail:
  • za 1 miejsce – 3000 zł;
  • za 2 miejsce – 800 zł;
  • za 3 miejsce – 600 zł.
 3. Orava Trail:
 • za 1 miejsce – 3000 zł;
 • za 2 miejsce – 800 zł;
 • za 3 miejsce – 600 zł.

7

 W pozostałych kategoriach wiekowych Organizator przewidział nagrodę za 1 miejsce w wys. 300 zł.

8

Nagrody finansowe zostaną wypłacone przez organizatora w ciągu 4 tygodni od ogłoszenia wyników na wskazane przez zawodników numery rachunków bankowych, jednak nie wcześniej niż przed podaniem przez zawodnika wszelkich danych niezbędnych do wykonania obowiązków podatkowych, ciążących na organizatorze.

9

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wyścigi w limicie czasu, otrzymają od organizatora pamiątkowy medal.

10

 Po zakończeniu zawodów przeprowadzone zostaną również losowania i konkursy, wśród uczestników Festiwalu. Organizator przewidział nagrody rzeczowe

§ 13. DANE OSOBOWE

arrow

1

Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701, tj. organizator.

2

Podanie przez uczestnika przy rejestracji danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, jak również innych danych osobowych na podstawie Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji zawodnika, udziału zawodnika w zawodach. Brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody.

3

Organizator pozyskuje dane osobowe uczestników bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

4

Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową, kraj pochodzenia, wyniki i osiągnięcia sportowe, stan opłacenia kwoty startowego, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego), dane dotyczące stanu zdrowia. Organizator może ujawnić do publicznej wiadomości, w szczególności przez stronę internetową, w prasie lub informatorach branżowych część wskazanych wyżej danych, w tym: imiona, nazwiska, wyniki sportowe, wizerunek uczestnika, w celu publikacji list startowych w zawodach, wyników zawodów oraz relacji z zawodów oraz w celu promocji Imprezy oraz jej sponsorów. 

5

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu rejestracji zawodników, organizacji i przeprowadzenia zawodów, tj. w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, dot. rejestracji wpłat, rozliczenia podatków od nagród etc. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu prowadzenia jawnej listy zawodników oraz jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a organizatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu promocji sportu i kultury fizycznej, poprzez relacjonowanie przebiegu zawodów sportowych, w tym promowania przez organizatora Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu ochrony bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia uczestników zawodów, tj. w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

6

Organizator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem klasyfikacji sportowej, w tym pomiaru czasu, sponsorom Festiwalu, służbom ratunkowym, w tym TOPR oraz pracownikom organizatora. 

7

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, których mowa w ust. 5 wyżej. 

8

W granicach określonych przez przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatora, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. ich sprostowania;
 3. ich usunięcia;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionego interesu organizatora. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody , osoba której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9

Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

11

Osobie, której dane są przetwarzane przez organizatora, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez organizatora danych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

§ 14. UTRWALANIE I PUBLIKACJA WIZERUNKU

arrow

1

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z przebiegu zawodów będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania, na których mogą się znaleźć.

2

Fotografie i nagrania wykonane podczas zawodów będą wykorzystywane przez organizatora oraz jego sponsorów (lista sponsorów znajduje się na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl) wyłącznie w celu:

 1. zrelacjonowania przebiegu zawodów;
 2. promocji Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość. 

3

Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku w celach, o których mowa w ust. 2 wyżej, podczas rejestracji, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu. Uczestnik przyjmuje przy tym do wiadomości, że brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody, co jest podyktowane uzasadnionym interesem organizatora oraz sponsorów Imprezy. Organizator musi mieć bowiem mieć możliwość publikowania przynajmniej wizerunków uczestników, którzy stanęli na podium. Kręgu tych uczestników nie da się zaś w chwili obecnej określić.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

arrow

1

Ze względów bezpieczeństwa, organizator w porozumieniu z TOPR, może zmienić lub skrócić trasę lub przerwać zawody.

2

W sytuacji kryzysowej (szczególnie: burze na dużym obszarze, gradobicie, opady śniegu) zawody mogą zostać przełożone na inny termin. Uczestnikom nie przysługuje zwrot opłaty startowej. Zapisani uczestnicy otrzymują automatycznie miejsce na liście startowej zawodów w nowym terminie. W razie rezygnacji uczestnika z zawodów w nowym terminie, organizator dokona kwalifikacji osoby, kolejno z listy rezerwowej. 

3

Ze względu na bliskość granicy państwa uczestnicy muszą posiadać cały czas przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

4

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz zarządzeń Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

5

Organizator nie zapewnia noclegów.

6

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie oraz warunki rozgrywania zawodów.

7

Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym, eksponowanym terenie, w którym udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

8

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia NNW na terenie Polski i Słowacji.

9

 Podczas zawodów występuje zakazu używania przez uczestników substancji i metod zabronionych.

10

Zawodniczki i zawodnicy po ukończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym. Badania zostaną wykonane przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA) oraz przedstawiciela Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), bądź jury zawodów. Każda zawodniczka i zawodnik wytypowany przez przedstawiciela Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), bądź dyrektora zawodów ma obowiązek, pod karą dyskwalifikacji udać się na badania antydopingowe. W przypadku wykrycia w próbce A substancji niedozwolonych zawodnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o przebadanie próbki B na swój koszt. W razie wyniku negatywnego próbki B nie potwierdzającego zażycie substancji niedozwolonych, wynik zawodnika pozostaje utrzymany na liście, zaś w sytuacji potwierdzenia wyniku próbki A, Dyrektor biegu dyskwalifikuje zawodnika. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna i nie mają do niej zastosowania przepisy PZLA dotyczące możliwości odwołania

11

Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

12

 Przepisanie pakietu możliwe jest do 17 lipca 2024 r, koszt 50 zł.

REGULAMIN SEGMENT CHALLENGE

ZASADY KLASYFIKACJI I NAGRODY

arrow

1

Segmenty są klasyfikowane na podstawie aplikacji Strava, decyduje najlepszy uzyskany czas. W przypadku tych samych rozstrzyga miejsce na kolejnym punkcie kontrolnym tj. Hala Ornak, Polana Trzydniówka, meta. 

2

W przypadku problemów z aplikacją tj. udostępnieniem wyniku na segmencie można zgłosić protest (kaucja 100 zł płatna w biurze zawodów). Wtedy organizator wraz Jury rozpatrzy wynik poprzez manualny zapis aktywności. Zwrot kaucji nastąpi tylko w przypadku wygrania segmentu przez osobę, której dotyczy protest. 

3

Segmenty są prowadzone na trzech odcinkach: vertical, downhill, sprint w dwóch kategoriach: open mężczyzn i open kobiet.

4

Przewidziana jest nagroda finansowa 500 zł dla zwyciężczyni, zwycięzcy każdego z poszczególnych odcinków.

5

Nagrody sumują się, łącznie można zwyciężyć na trzech segmentach.

TRASA SEGMENTÓW

arrow

1

Vertical:  Punkt odżywczy nr 2 (Hala Ornak) – Starorobociański Wierch (szczyt).

2

Downhill: Starorobociański Wierch (szczyt) – Punkt żywnościowy nr 3 (Polana Trzydniówka).

3

Sprint:  Start (Siwa Polana) – Punkt żywnościowy nr 1 (Polana Cudakowa).

PRZEBIEG

arrow

1

Rywalizacja na segmentach dot. tylko uczestników Tatra SkyMarathon zapisanych i zweryfikowanych na liście startowej. 

2

Obowiązują zasady fair play i regulamin jak przy całym Festiwalu. https://tatraskymarathon.pl/regulamin/

Skracanie trasy, modyfikacja sygnału GPS, rzut zegarkiem, wymuszanie pierwszeństwa, stwarzanie zagrożenia będzie skutkowało dyskwalifikacją z segmentu, całych zawodów lub karą czasową.

3

Trasa segmentów będzie dodatkowo oznaczona na starcie i końcu kolorami: czerwonym – vertical, niebieskim – downhill, zielonym – sprint. 

4

Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po szlaku turystycznym. Zejście z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego uczestnika.

5

Na czas rywalizacji szlaki turystyczne w Tatrach nie będą zamknięte, w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczestników. Osoby biegnące segment na czas nie mają pierwszeństwa nad innymi.

6

Podczas trwania wydarzenia, uczestnicy zobowiązani są do zaktualizowanego lokalizatora GPS (telefon, zegarek), który będzie rejestrować segment. Błędy pomiaru mogą skutkować dyskwalifikacją.

7

Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez ratowników, sędziów znajdujących się na trasie wydarzenia. Decyzje podejmowane przez nich są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie. Ostateczna interpretacja czasów na segmentach należy do Jury i organizatora.

Warunki uczestnictwa

arrow

1

Kwalifikacja do Tatra SkyMarathon, zarejestrowanie i zweryfikowanie na liście startowej. 

2

W momencie rywalizacji posiadanie urządzenia rejestrującego sygnał GPS (zegarek, telefon) wraz z aplikacją Strava. 

3

Aktualizacja, zgranie zawodów do godziny 17:00 dnia 17 sierpnia 2024 r. i udostępnienie jej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Tatra SkyMarathon 2024

 

1. Trasa i profil Tatra SkyMarathon

1, 2, 3  – punkty żywieniowe

 

 

 

 

2. Trasa i profil Tatra Trail

1 – punkt żywieniowy (2 razy)

 

 

3. Trasa i profil Orava Trail

1, 2 – punkty żywieniowe

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) organizator zawodów informuje, a zawodnik przyjmuje do wiadomości, iż:

szczegóły klauzuli:

arrow

1

Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701 (dalej: „organizator”).

2

Podanie przez uczestnika zawodów danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji zawodnika oraz udziału zawodnika w zawodach. Brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody.

3

Organizator pozyskuje dane osobowe uczestników bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

4

Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową, wyniki i osiągnięcia sportowe, stan opłacenia kwoty startowego, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego), dane dotyczące stanu zdrowia. Organizator może ujawnić do publicznej wiadomości, w szczególności przez stronę internetową, w prasie lub informatorach branżowych część wskazanych wyżej danych, w tym: imiona, nazwiska, wyniki sportowe, wizerunek uczestnika, w celu publikacji list startowych w zawodach, wyników zawodów oraz relacji z zawodów oraz w celu promocji Imprezy oraz jej sponsorów.

5

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu Festiwalu Tatrzańskich Biegów Górskich, w szczególności w celu rejestracji zawodników, organizacji i przeprowadzenia zawodów, tj. w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, dot. rejestracji wpłat, rozliczenia podatków od nagród etc. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu prowadzenia jawnej listy zawodników oraz jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a organizatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu promocji sportu i kultury fizycznej, poprzez relacjonowanie przebiegu zawodów sportowych, w tym promowania przez organizatora Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu ochrony bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia uczestników zawodów, tj. w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

6

Organizator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem klasyfikacji sportowej, w tym pomiaru czasu, sponsorom Festiwalu, służbom ratunkowym, w tym TOPR oraz pracownikom organizatora. 

7

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, których mowa w ust. 5 wyżej. 

8

W granicach określonych przez przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatora, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. ich sprostowania;
 3. ich usunięcia;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionego interesu organizatora. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9

Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

10

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

11

Osobie, której dane są przetwarzane przez organizatora, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez organizatora danych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. na smartfonie lub tablecie). Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Nasz serwis stosuje pliki cookies, aby umożliwić Tobie sprawne poruszanie się po Koncie Użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Poprzez korzystanie z serwisu tatraskymarathon.pl oraz bgtimesport.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na ich używanie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania Serwisu. Wyłączenie plików cookies, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego serwisu.